Laipni lūgti!
(ievietot info, lai nomainītu uzrakstu)

Valdemārpils senioru vokālais ansamblis “Varavīksne”

Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama Valdemārpils senioru vokālais ansamblis “Varavīksne”

Kolektīva izveidošanās gads ir 2000. Kopš tā pastāvēšanas pirmsākumiem kolektīvs ļoti aktīvi darbojas, koncertē un veido savus koncertus un pasākumus.

 „Varavīksne” atbalsta visus pilsētas veidotos pasākumus, pat spēlē teātri pilsētas pasākumos,dzied dievkalpojumā Valdemārpils ev. lut. baznīcā, kuplina svecīšu vakarus un kapusvētkus Valdemārpils kapsētā.

Kolektīvu vada Lidija Laua Tel.:29967404