Laipni lūgti!
(ievietot info, lai nomainītu uzrakstu)

Kontakti

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde
Adrese: Raiņa iela 16, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260
tālrunis 63291100
e-pasts: valdemarpils.parvalde @talsi.lv


Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pgasta pārvaldes vadītājs, tālrunis 63237730, 26514956, e-pasts: andris.grinbergs@talsi.lv
Sekretāre, tālrunis 63291100, e-pasts: zanda.blumberga@talsi.lv
Grāmatvedība, tālrunis 63237728, e-pasts: dace.kasjanenko@talsi.lv
Speciālists komunālos jautājumos, tālrunis 63237732, 25726165
NĪN speciālists, tālrunis 28310622, e-pasts ieva.krontale@talsi.lv (pieņemšana trešdienās no plkst.8.30-12.00 un 13.00-16.30)
NĪN administrators, tālrunis 63237732, e-pasts ginta.klavina@talsi.lv
Bāriņtiesa, tālrunis 63232188, 27844695, e-pasts valda.strausa@talsi.lv (pieņemšana - otrdienās no plkst.8.00-12.00 un 13.00-18.00)
Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama vadītāja, tālrunis 25437222, e-pasts sigita.lidaka@talsi.lv
Tūrisma un informācijas centrs, tālrunis 254263223, e-pasts: valtic@inbox.lv, inguna.metuzale@talsi.lv