Laipni lūgti!
(ievietot info, lai nomainītu uzrakstu)

Valdemārpils bibliotēka

BIBLIOTĒKĀ DARBOJAS:
- Bērnu literatūras nodaļa
- Sabiedriskais interneta pieejas punkts, bezvadu internets /WIFI/
- Dāmu klubs “Skārleta”
- Rokdarbu pulciņš 


BIBLIOTĒKA PIEDĀVĀ:
- Grāmatu un citu bibliotēkas izdevumu izsniegšanu uz mājām.
- Autorizācijas datu saņemšanu grāmatu elektroniskai rezervēšanai un termiņa pagarināšanai.
- TGB elektroniskā kataloga lietošanu www.talsi.biblioteka.lv/alise/ (Talsu reģiona publisko bibliotēku krājumos esošajām grāmatām, audio, video, nošu, karšu, attēlu un citiem izdevumiem)
- Portālu www.filmas .lv
- E- bibliotēku.
- Letonika.lv datubāzes attālināto pieeju ar bibliotēkas piešķirto paroli.
- News.lv - Lursoft laikrakstu bibliotēku.
- SBA (starpbibliotēku abonements) pakalpojumus.
- Materiālu kopēšanu, skenēšanu.
- Uzziņu meklēšana.
- Konsultācijas uzziņu meklēšanā.
- Izstādes.
- Literāri izglītojošus pasākumus.
- Novadpētniecības materiālus par Valdemārpili un Ārlavas pagastu.
- Bērnu un jauniešu literatūras fondu.
- Bibliotekārās stundas skolēniem.
- Ekskursijas.
- Grāmatu un prese izdevumu apmaiņa Lubezeres izsniegšanas punktā katra mēneša pēdējā piektdienā.

VALDEMĀRPILS BIBLIOTĒKA PIEDĀVĀ

Bibliotēkas darba laikā no 10:00 – 18:00 bezmaksas apmācības datora pamatprasmēs

Valdemārpils bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi un tarifi

/Noteikumi Nr.6, apstiprināti Talsu novada domes sēdē 13.12.2012., lēmums Nr. 891, protokols Nr.24., 25.06.2015 lēmums Nr.294, protokols Nr.16, punkts 12./

Pakalpojuma veids Daudzums Cena
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,07 €

A4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma 0,43 – 1,42 €
Datorizdruka A 4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,14 €

A 4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma 0,28 – 1,42 €
Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,14 €
Valdemārpils bibliotēkas vēsture

1928.gadā dibināta Valdemārpils pilsētas brīv bibliotēka. No 1937.gada Valdemārpils pilsētas bibliotēka. 

1935.gadāValdemārpilī Lielā ielā 14 darbojās Alberta Kundziņa privātbibliotēka 

Par Valdemārpils bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1945.gads un tās pirmais vadītājs bija Valdemārs Puķe. Taču bibliotēkas aizsākumi ir meklējami senāk, kad 1941. gada 16. janvārī apvienojas Ārlavas pagasta un Valdemārpils pilsētas bibliotēka, kuras pārzinis esot bijis A.Rozenbergs. 

1955.gadā sāk atsevišķi darboties Valdemārpils bērnu bibliotēka. Par bibliotēkas vadītāju strādā Anna Darbiniece.

Līdz 1987.gadam Valdemārpils pilsētas bibliotēka un Valdemārpils bērnu bibliotēka atradās Lielā ielā 4. No 1987.gada bibliotēkas pārcēlās uz telpām Lielā ielā 14, bet 2008.gadā bibliotēkas tiek apvienotas undarbu sāk renovētās telpās Raiņa ielā 14a.