Laipni lūgti!
(ievietot info, lai nomainītu uzrakstu)

Nogales bibliotēka

Bibliotēka piedāvā sekojošus pakalpojumus:

     - Grāmatu, laikrakstu un uzziņu literatūras izsniegšana

     - Datoru un interneta izmantošana bez maksas

     - Printēšana, skenēšana, kopēšana (maksas pakalpojumi)

     - SBA pakalpojumi

     - Bibliogrāfiskās uzziņas

     - Novadpētniecības krājums

     - Dažādi pasākumi ( literāri, izglītojoši )

     - Tematiskās izstādes

NOGALES BIBLIOTĒKAS SNIEGTIE MAKSAS PAKALPOJUMI

/Noteikumi Nr.6, apstiprināti Talsu novada domes sēdē 13.12.2012., lēmums Nr. 891, protokols Nr.24., 25.06.2015 lēmums Nr.294, protokols Nr.16, punkts 12./

Pakalpojuma veids Daudzums Cena
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāta 1melnbalta lappuse 0,07 €
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma 0,43 €– 1,42€
Datorizdruka A4 formāta 1melnbalta lappuse 0,14€
Datorizdruka A4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma 0,28€ – 1,42€
Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,14€

NOGALES BIBLIOTĒKAS VĒSTURE

Nogales bibliotēka dibināta 1910.gadā kā Nogales izglītības biedrības “Vairāk gaismas” bibliotēka. Sākotnēji bibliotēka atrodas Nogales pilī. 1946.gadā bibliotēka pārceļas uz “Dārznieku” mājām, kur tiek ierādīta neliela telpa, tā ir tumša un mitra, nepiemērota grāmatu glabāšanai.

Šajā pašā gadābibliotēkai ierāda gaišu un siltu istabu “Priednieku” mājās. 1950.gada sākumā Nogales bibliotēku pārvieto uz Tautas namu. Ar šo gadu Nogales pagasts iegūst ciema nosaukumu, bet 1954.gadā tiek iekļauts Vandzenes ciemā. Tad tā ir Vandzenes ciema Nogales bibliotēka. 

Nogale 1965.gadā tiek pievienota Valdemārpils pilsētai. Bibliotēka pāriet Valdemārpils pilsētas pakļautībā. 

2009. gadā, izveidojot novadus, bibliotēka kļūst par Talsu novada Nogales bibliotēku.