Laipni lūgti!
(ievietot info, lai nomainītu uzrakstu)

Lubes bibliotēka

BIBLIOTĒKA piedāvā bezmaksas pakalpojumus:
- Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošanu;
- Bezvadu interneta izmantošanu;
- Abonēto datu bāzi Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēku;
- Starpbibliotēku abonementu;
- Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām;
- Dažādas tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas;
- Apmācības darbam ar datu bāzēm;
- Konsultācijas darbam ar datoru un internetu;
- Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 63232351 vai izmantojot mobilo aplikāciju.

MAKSAS PAKALPOJUMI
Pakalpojuma veids Daudzums Cena
Datorizdruka A4 melnbalta 1 lappuse 0,14
Datorizdruka A4 krāsaina 1 lappuse 0,28-1,42
Kopēšana A4 melnbalta 1 lappuse 0,07
Kopēšana A4 krāsaina 1 lappuse 0,43-1,42
Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,14
VĒSTURE

Bibliotēka dibināta 1945. gadā, kad Talsu apriņķī tika izveidots Lubes ciems. Bibliotēka tika iekārtota Lubes dzirnavās, 1951. gadā bibliotēka tika pārcelta uz Lubes ciema ,,Mārsnēniem”. 1972. gadā bibliotēka pārcelta uz kolhoza,, Cīņa” kantora ēku ,,Anužos”, kur tā atrodas joprojām. No 2006. gada līdz 2010. gadam notika Lubes pagasta administratīvās ēkas ,,Sniedzes” (Pārdēvēta bijušā kolhoza ,,Cīņa” kantora ēka) rekonstrukcija, kuras rezultātā iegūtas izremontētas, gaišas, siltas telpas arī bibliotēkai. Bibliotēkā iedzīvotājiem pieejama pieaugušo literatūras nodaļa ar plašu grāmatu fondu, bērnu literatūras nodaļa. Bibliotēka sadarbībā ar nevalstisko biedrību ,,Uz augšu”, piesaistot projektu līdzekļus, izveidojusi Lubes pagasta novadnieku E. Brusubārdas, V. Malējas, A. Zemdegas piemiņas istabu, pieejamu apmeklētājiem. Regulāri tiek iekārtotas dažādas interesantas izstādes.