Laipni lūgti!
(ievietot info, lai nomainītu uzrakstu)

Kontakti

Pagasta pārvalde

“Pils”, Tiņģere, Īves pag., Talsu nov., LV-3261

pārvaldes vadītājs - Andris Grīnbergs Tel.26514956 e-pasts: andris.grinbergs@talsi.lv

Vecākā grāmatvede: Māra Fridrihsone tel.: 63254055, e-pasts- ive.parvalde@talsi.lv

Komunālās saimniecības speciālists: Aigars Maurišs Tel: 22000941.

Īves bibliotēka: Vadītāja: Gunta Grīnberga, tel. 63254059 e-pasts: ivebiblioteka@inbox.lvi.lv

Valdemārpils PII ”Saulstariņš” Tiņģeres filiāle: Vadītāja Līga Blaua, tālr. 63276635, e-pasts: liga.blaua@talsi.lv.

Sociālais dienests: Sociālā darbiniece - Ilona Veidemane Tel. 63254060, 28632465, e-pasts: ilona.znotina@talsi.lv