Laipni lūgti!
(ievietot info, lai nomainītu uzrakstu)

Īves bibliotēka

BIBLIOTĒKA PIEDĀVĀ:

- Pieaugušo mūžizglītības nodrošināšana atbilstoši sabiedrības pieprasījumam.
- Lasītāju apkalpošanu dzīves vietā
- Grāmatu un citu bibliotēkas izdevumu izsniegšanu uz mājām.
- TGB elektroniskā kataloga lietošanu - www.talsi.biblioteka.lv/alise/(Talsu reģiona publisko bibliotēku krājumos esošajām grāmatām, audio, video, nošu, karšu, attēlu un citiem izdevumiem)
- Portālu www.filmas.lv
- Palīdzību portāla e- Latvija izmantošanā
- Letonika.lv datubāzes izmantošanu
- News.lv - Lursoft laikrakstu bibliotēku.
- SBA (starpbibliotēku abonements) pakalpojumus.
- Materiālu kopēšanu, skenēšanu, datorizdrukas- krāsainas un melnbaltas
- Uzziņu meklēšana.
- Konsultācijas uzziņu meklēšanā.
- Izstādes.
- Literāri izglītojošus pasākumus.
- Novadpētniecības materiālus par Īves pagastu, Tiņģerei un tās ievērojamajiem ļaudīm.
- Bērnu un jauniešu literatūras fondu.
- Bibliotekārās stundas pirmsskolas iestādes audzēkņiem,
- Ekskursijas.

ĪVES BIBLIOTĒKAS SNIEGTIE MAKSAS PAKALPOJUMI UN TARIFI

Noteikumi Nr.6, apstiprināti Talsu novada domes sēdē 13.12.2012., lēmums Nr. 891, protokols Nr.24., 25.06.2015 lēmums Nr.294, protokols Nr.16, punkts 12./

Pakalpojuma veids Daudzums Cena
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana
A4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,07 €
A4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma
0,43 – 1,42 €
Datorizdruka A 4 formāta 1 melnbalta lappuse
0,14 €
A 4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma
0,28 – 1,42 €
Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,14
BIBLIOTĒKAS VĒSTURE

1935.gadā Ārlavas pagasta padomes Tiņģeres nodaļai ir muižā ir izvietota bibliotēka, kur uz 1935.gada 1. janvāri atrodas 815 grāmatu eksemplāri, gada laikā fonds papildināts ar 24 grāmatu eksemplāriem. Grāmatas lasītāji saņem bez maksas. Kopš 2009.gada 1. janvāra bibliotēka atrodas Tiņģeres pilī. 2017 gada nogalē bibliotēkas krājumā ir 9347 iespieddarbi. Bibliotēkā iedzīvotājiem pieejama pieaugušo literatūras nodaļa ar plašu grāmatu fondu, bērnu literatūras nodaļa.

Bibliotēkā darbojas interešu klubs „Līdzi laikam.”.